n Brussel - naar homepage
School Zaveldal links en school Kasterlinden rechts

VGC-scholen: buitengewoon onderwijs

De VGC is inrichtende macht van de scholen Kasterlinden en Zaveldal. Het zijn scholen voor buitengewoon onderwijs.

Kasterlinden

Kasterlinden is een school voor buitengewoon onderwijs. Er is basisonderwijs, secundair onderwijs en een internaat voor kinderen en jongeren met een visuele of auditieve beperking, een taal- of spraakstoornis, een autismespectrumstoornis of gedragsmoeilijkheden.

Zaveldal

Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen met een gedrags- of emotionele stoornis of leerlingen die in het gewoon onderwijs niet kunnen aansluiten bij het gemeenschappelijke curriculum (tenzij de leerling omwille van zijn beperking in aanmerking komt voor een ander onderwijstype in het buitengewoon onderwijs).

Daarnaast is de VGC ook inrichtende macht van het ‘CLB N-Brussel', en van de onderwijscampus COOVI (in samenwerking met Scholengroep Brussel van het GO!).