n Brussel - naar homepage

LOP Brussel

Een LOP is een Lokaal Overlegplatform. Een LOP werkt in een gemeente of in een regio. Ook in Brussel is er een LOP voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

Een LOP werkt rond gelijke kansen in het onderwijs. Ze focust op sociale cohesie en openheid en respect. Ze streeft naar onderwijs zonder discriminatie en optimale kansen voor alle leerlingen.

Weigert een school uw kind in te schrijven? Dan kunt u bij het LOP terecht.

U vindt meer info en contactgegevens van LOP Brussel op http://inschrijveninbrussel.be/nl/contact.