n Brussel - naar homepage
Zorgbehoevende mensen zitten aan een tafel en eten en drinken.

Gezondheidszorg voor volwassenen

De Nederlandstalige partners van de VGC hebben een divers aanbod aan zorg voor volwassenen.
  • Lhiving biedt psychosociale ondersteuning aan kansarme, chronisch zieke mensen en hun gezinnen.
  • TOPAZ is een dagcentrum van UZ Brussel voor personen met een levensbedreigende ziekte. Ze vinden er steun bij lotgenoten, vrijwilligers en professionele begeleiders. Er is medische en psychosociale zorg en een aanbod aan activiteiten.
  • Den Teirling is een dagactiviteitencentrum en een ontmoetingsplaats. Den Teriling is er voor personen met een chronische psychiatrische problematiek met behoefte aan dagstructurering en zorg op maat.
  • CRG (Consultatiecentrum voor Respiratoire Gezondheidszorg) spoort gratis preventief tuberculose op in Brussel.
  • Wijkgezondheidscentra bieden kwaliteitsvolle, laagdrempelige zorg aan mensen uit de buurt. U vindt er huisartsen, logopedisten, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers…
  • MediKuregem is het wijkgezondheidscentrum in Kuregem, Anderlecht.
  • MediSina is het wijkgezondheidscentrum in Schaarbeek
  • De Brug is het wijkgezondheidscentrum in Sint-Jans-Molenbeek.
  • Medimmigrant biedt hulpverlening via telefoon en internet voor mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut in Brussel.