n Brussel - naar homepage

Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg

Foyer vzw verbetert de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen met een migratieachtergrond.

Foyer zet interculturele bemiddelaars in om dat te bereiken en om de toegang tot en de kwaliteit van de (gezondheids)zorg voor personen met een migratieachtergrond te verbeteren.

De Dienst interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg van Foyer vzw wil de gezondheidssituatie verbeteren van mensen met een migratieachtergrond. Ze geeft ondersteuning tijdens doktersbezoeken via tolken, hulp op praktisch vlak, hulp bij conflicten…

Foyer geeft ook infosessies in verschillende talen aan mensen met een migratieachtergrond.

Hulpverleners kunnen ook bij Foyer aankloppen voor vormingen over culturele en religieuze achtergronden.