n Brussel - naar homepage
Gekleurde jongeren, babbelend in de straat

Inburgering

In Vlaanderen en Brussel wonen mensen uit heel de wereld. De overheid vindt het belangrijk dat die nieuwe burgers kunnen deelnemen aan de samenleving.

Inburgering is bedoeld voor nieuwkomers die in Vlaanderen of Brussel komen wonen. Ook bepaalde Belgen van vreemde origine behoren tot de doelgroep van inburgering.
Het Agentschap Inburgering en Integratie (voorheen Bon vzw) realiseert het inburgeringsaanbod in Brussel. Nieuwkomers en mensen van een andere origine die al langer in Brussel wonen, kunnen een gratis inburgeringsprogramma volgen.
Hierin krijgt u als inburgeraar duidelijke en correcte informatie over leven, werken en wonen in België en Brussel. U kunt er cursussen volgen in 13 talen.

Een inburgeringstraject bestaat uit:

  • een basiscursus Nederlands;
  • een lessenpakket maatschappelijke oriëntatie, kennismaking met de Brusselse samenleving;
  • begeleiding naar werk of studies en het aanbod aan cultuur en vrije tijd;
  • persoonlijke begeleiding.

Meer informatie: Agentschap Integratie en Inburgering