n Brussel - naar homepage

Zorgen over uw kind

Met zorgen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind kunt u terecht bij De Poolster, COS+, Lerni en CKG.
Zicht in ruimte. Aan de deurpost hangt een kader met een tekening in. Op de tekening staat 'ABC'.

Het revalidatiecentrum De Poolster onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen, moeilijkheden op het vlak van spraak, taal, motoriek, gedrag, geheugen, concentratie ...

COS+ (UZ Brussel) is een onafhankelijk expertisecentrum voor het onderzoeken van een breed spectrum aan taal-, leer- en ontwikkelingsproblemen en/of stoornissen die een significante impact hebben op de schoolloopbaan van kinderen en jongeren.

Lerni zorgt voor een multidisciplinair onderzoek van taal-, leer- en ontwikkelingsproblemen of -stoornissen bij kinderen en adolescenten met verschillende  culturele afkomst uit Brussel.

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen bij een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) terecht voor hulp bij opvoedingsproblemen. Verschillende vormen van begeleiding aan huis of in het CKG zijn mogelijk.

Geen idee waar naartoe? Huis van het Kind Brussel kan je doorverwijzen naar de organisatie die jou het beste kan helpen. Zij geven je de informatie door en zorgen dat je met de juiste mensen en/of organisaties in contact komt. 

1712 en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling