n Brussel - naar homepage

Taken en profielen

Wat zijn jouw taken als animator? En aan welk profiel moet je voldoen?

Animatoren (vanaf 16 jaar)

De animatoren begeleiden de activiteiten van de kinderen.

Taken

 • activiteiten en uitstappen voorbereiden samen met de hoofdanimatoren;
 • het activiteitenaanbod verzorgen;
 • kinderen stimuleren om te spelen en zelf initiatief te nemen;
 • zelf meespelen;
 • allerlei karweitjes zoals drinkbekers afwassen en poetsen …

Profiel

Animatoren hebben minstens één van de onderstaande profielen:

 • attest van animator (en cursisten die stage doen in het kader van een cursus animator);
 • attest van hoofdanimator;
 • diploma jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO);
 • diploma sociale en technische wetenschappen (TSO);
 • diploma gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO);
 • diploma verzorging (BSO);
 • diploma kinderzorg (BSO);
 • diploma orthopedagogie;
 • diploma ergotherapie;
 • diploma lerarenopleiding;
 • diploma Pedagogie van het Jonge Kind;
 • certificaat begeleider buitenschoolse opvang (CVO);
 • certificaat begeleider kinderopvang (CVO);
 • volgen de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind;
 • eerste, tweede of laatstejaarsstudent van de lerarenopleiding;
 • stagiair in kader van lerarenopleidingen;
 • leerkracht;
 • bredeschoolcoördinator;
 • coördinator van een IBO;
 • elders verworven competenties gelijkwaardig aan deze van het profiel van animator kunnen aantonen.

De speelpleinen werken met minimaal één animator per begonnen schijf van 8 kinderen. Iedere groep heeft minstens twee animatoren, waarvan minimaal één animator ouder dan 18 jaar en met kwalificaties.

In de paasvakantie kan je één of twee weken aan de slag op een speelplein. Je engageert je in de zomervakantie voor minimaal twee weken en maximum drie aaneensluitende weken

Speelpleinen die kinderen met bijzondere aandacht opvangen, krijgen extra animatoren: meer informatie over inclusiebegleiders.

Begeleiders Lente- en Zomerschool (vanaf 18 jaar)

De Lente- en zomerschool is een talig speelplein en biedt een intensief taalbad voor anderstalige nieuwkomers. Al spelend leren kinderen Nederlands. De nadruk ligt op mondelinge vaardigheden en spreekdurf.
Ben je 18? Ben je een leerkracht, volg je een lerarenopleiding of heb je al ruime ervaring met anderstalige nieuwkomers? Schrijf je dan zeker in als begeleider voor de Lente- of Zomerschool!