n Brussel - naar homepage

Taken en profielen

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoeken we inclusiebegeleiders. Iets voor jou?

Inclusiebegeleiders

De speelpleinen van de VGC zijn inclusief. Dat wil zeggen dat ze openstaan voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking of kinderen die wat meer ondersteuning
nodig hebben. De inclusiebegeleider zorgt ervoor dat elk kind volwaardig en evenwaardig kan meedoen op het speelplein.

Als inclusiebegeleider kan jij…

  • Animatoren coachen: hoe pas je een spel aan zodat iedereen kan meespelen? Hoe leg je de dagstructuur uit aan het kind, welke materialen zijn er nodig, hoe ga je om met moeilijk gedrag?
  • Samenwerken met hoofdanimatoren: hoe passen we de structuur aan van het speelplein voor dit kind? Wat is er nodig om de hele ploeg mee te trekken in het inclusief verhaal?
  • Noden van kinderen observeren en analyseren: je gaat na op welke momenten kinderen nood hebben aan ondersteuning.
  • Samen op zoek gaan naar antwoorden op uitdagingen: samen met het speelpleinteam of met het Onderwijscentrum Brussel bedenk je concrete acties die een antwoord kunnen vormen op de uitdagingen die zich stellen op het speelplein.
  • Kinderen animeren en begeleiden in hun spel: soms zal je ook taken van een animator uitvoeren, voor een groep staan, hulp bieden, een activiteit leiden… dit hoeft niet altijd bij het kind te zijn waarvoor er een inclusietraject is opgesteld.
  • In gesprek gaan met ouders: contact onderhouden met de ouders van de kinderen.

Je bent geen animator en geen hoofdanimator maar wel deel van het speelpleinteam. Je hebt een ondersteunende taak naar animatoren en kinderen toe en bespreekt deze samen met je hoofdanimator.

Inhoudelijk krijg je ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel. Enerzijds verwachten we jouw deelname aan één van de vormingsdagen om bagage mee te geven voor de speelpleinperiode. In 2019 gaan de vormingen door op zaterdag 23 maart, 18 mei en 29 juni.
Anderzijds staat het Onderwijscentrum Brussel ook tijdens de speelpleinwerking klaar om jou te ondersteunen.

Wil jij inclusiebegeleider worden? Duid bij je inschrijving aan: 'Naast mijn kandidatuur als (hoofd)animator heb ik ook interesse om aan de slag te gaan met kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben en zo inclusiebegeleider te worden.'