n Brussel - naar homepage

Hoeveel verdien je?

Een speelplein is een leuke manier om iets bij te verdienen. Hoeveel verdient een animator op het speelplein? En een hoofdanimator?

Animatoren

De vergoeding hangt af van jouw leeftijd. De minimale brutovergoeding bedraagt 295,26 euro per week vanaf 16 jaar. Het maximum is 422,18 euro per week als je 21 bent of ouder. Werk je drie aaneensluitende weken op hetzelfde speelplein? Dan krijg je de derde week een hogere vergoeding.

Leeftijd weekloon uurloon
16 jaar 295,26 7,77
17 jaar 321,10 8,45
18 jaar 346,18 9,11
19 jaar 371,26 9,77
20 jaar 396,34 10,43
21 jaar en ouder 422,18 11,11

 

Hoofdanimatoren

Als hoofdanimator krijg je een brutovergoeding van 750 euro per week of 19,74 euro per uur.

 

Inclusiebegeleiders en vervangingsanimatoren

Ga je aan de slag als inclusiebegeleider (vanaf 18 jaar) of vervangingsanimator? Dan krijg je een hogere vergoeding:

Leeftijd weekloon uurloon
16 jaar 321,10 8,45
17 jaar 346,18 9,11
18 jaar 371,26 9,77
19 jaar 396,34 10,43
20 jaar 422,18 11,11
21 jaar of ouder 447,26 11,77

 

Arbeidsovereenkomst

Hoofd(animatoren) worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst in het kader van het ‘Artikel 17’. Als het maximaal aantal dagen (25) onder deze tewerkstellingsvorm bereikt is, wordt studenten een studentencontract aangeboden, andere personen ontvangen een bediendecontract van bepaalde duur.