n Brussel - naar homepage

Taken en profielen

De hoofdanimatoren zijn de verantwoordelijken van het speelplein. Wat zijn de taken? Aan welk profiel moeten hoofdanimatoren voldoen?

Hoofdanimatoren (vanaf 18 jaar)

Taken

 • de speelpleinwerking organiseren en coördineren: opvolgen van het activiteitenaanbod, aansturing van de animatoren, ouderwerking en het goede verloop van de werking;
 • animatoren coachen en ondersteunen;
 • de speelpleinwerking administratief ondersteunen.

Profiel

Hoofdanimatoren hebben minstens één van de onderstaande profielen:

 • leerkrachten;
 • laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding;
 • diploma lerarenopleiding;
 • laatstejaarsstudenten bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind;
 • diploma Pedagogie van het Jonge Kind;
 • geattesteerde hoofdanimatoren (en cursisten die stage doen in het kader van een cursus hoofdanimator);
 • brede school-coördinatoren;
 • coördinatoren van de IBO’s;
 • elders verworven competenties gelijkwaardig aan deze van het profiel van hoofdanimator kunnen aantonen.

Eén speelpleinsite heeft minimaal twee hoofdanimatoren, waarvan minimaal één leerkracht van de school.