n Brussel - naar homepage

Praktisch

Wat doet de VGC met de gegevens die ik doorgeef bij de inschrijving? En wat met foto's van mijn kind?

Privacy

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik en in het belang van het kind op het speelplein. De VGC en de speelpleinmedewerkers van de school behandelen de gegevens vertrouwelijk. Zij geven deze gegevens nooit door aan derden.

Foto's

Op de speelpleinen worden foto’s genomen. Wilt u liever niet dat foto’s van uw kind gepubliceerd worden (bijvoorbeeld in een brochure of op de website)? Laat het ons weten als u uw kind inschrijft.