n Brussel - naar homepage

Tips voor animatoren

Ook als je al een attest hebt, kun je nog groeien als (hoofd)animator. De VGC ondersteunt de speelpleinen en de (hoofd)animatoren op maat, via het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

Vorming inclusie op het speelplein

Voor wie?

De vorming 'Inclusie op het speelplein' staat open voor elke (hoofd)animator met interesse voor inclusie en  een passie voor samenwerken met kinderen en jongeren met bijzondere ondersteuningsnoden.

Wil je inclusiebegeleider worden? Dan is deze vorming verplicht.

Wat?

Deze vorming bestaat uit 2 onderdelen:

  • Blik op bijzondere noden: je ervaart welke noden personen met een zorgvraag hebben in een spel- en speelomgeving. Je krijgt inzicht in de verschillende zorgvragen op het speelplein en wat kinderen nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen. Dit onderdeel is gericht op personen die willen bijleren over zorgvragen, beperkingen en aanpassen van activiteiten aan de noden van kinderen.
  • Blik op inclusieve speelpleinen: je onderzoekt hoe een inclusief speelplein eruit kan zien, welke drempels er op een speelplein verlaagd kunnen worden en hoe je met het hele team het speelplein toegankelijker kan maken. Dit onderdeel is gericht op personen die willen bijleren over de werking en organisatie van een inclusief speelplein.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel

Wanneer?

De vorming vindt 3 keer plaats:

  • Zaterdag 23 maart 2019
  • Zaterdag 18 mei 2019
  • Zaterdag 29 juni 2019

Meer info en inschrijven.