n Brussel - naar homepage

Schoolsport

Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen een beroep doen op een uitgebreid activiteitenaanbod.
Kinderen tijdens een veldloop

De VGC-sportdienst, MOEV en Sport Vlaanderen bieden extra sportkansen voor leerlingen en scholen uit Brussel. Zo maken ze kennis met verschillende sporten en het Brussels sportaanbod.