n Brussel - naar homepage

Subsidies lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven

Een jeugdwerkinitiatief dat meent in aanmerking te komen voor ondersteuning door de VGC moet een aanvraag voor erkenning en subsidiëring indienen bij de Administratie.

Voor de subsidietoekenning is een overzicht van de werking van het laatste werkingsjaar nodig. Startende initiatieven geven verslag van tenminste één maand.

Waar kan een erkend jeugdwerkinitiatief nog gebruik van maken?

Kijk zeker bij uw gemeentebestuur welke steun je als jeugdwerkinitiatief kan verwachten. Bekijk ook de andere steun die je bij de VGC kunt krijgen.