Armoedeverenigingen in Brussel

8 erkende Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen

Armoede kent veel gezichten en is niet altijd zichtbaar. Het is een complex probleem dat mensen raakt in de kern van hun bestaan. Eén probleem veroorzaakt vaak andere problemen. Zo ontstaat een web van problemen waar mensen moeilijk uitraken. 

De VGC schreef een beleidsplan om armoede in Brussel te bestrijden. Ze werkte samen met mensen in armoede en vertrok vanuit hun noden. Met dit plan wil ze er mee voor zorgen dat alle Brusselaars krijgen waar ze recht op hebben. Het doel is om armoede aan te pakken op zoveel mogelijk levensdomeinen tegelijk zoals onderwijs, cultuur, jeugd, sport, stedelijk beleid, zorg en gezondheid, samenleven en diversiteit. De VGC subsidieert initiatieven om armoede te bestrijden.

Er zijn 8 erkende verenigingen waar armen het woord nemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

8 Brusselse erkende verenigingen waar armen het woord nemen

De Buurtwinkel vzw

De Buurtwinkel vzw

Chez Nous | Bij Ons
Chez Nous|Bij Ons is een onthaalcentrum in het centrum van Brussel, voor mensen die leven in een kwetsbare situatie.

Chez Nous | Bij Ons

Doucheflux vzw

Doucheflux vzw

ARA vzw

ARA vzw

Pigment vzw

Pigment vzw

Bonnevie vzw

Bonnevie vzw

Vrienden van het Huizeke vzw

Vrienden van het Huizeke vzw

Wijkpartenariaat De Schakel vzw

Wijkpartenariaat De Schakel vzw