n Brussel - naar homepage

Projecten 2016

De eerste projectoproep Bruss-it werd in november 2016 afgesloten met niet minder dan 72 projectaanvragen. De VGC kent een subsidie toe aan 18 initiatieven.

Arc en ciel is een tijdelijke vereniging van 32 gezinnen die eind 2018 eigenaar zullen worden van de Community Land Trust-woningen aan het West-station in Sint-Jans-Molenbeek. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal op het braakliggend terrein tegenover hun project tijdelijk een overdekte openbare ruimte (hangar), speelruimte en park inrichten.  Tot het zo ver is, organiseert Arc en ciel maandelijks al een rommelmarkt en randactiviteiten zoals concerten, kinderanimatie,…  in de straat voor het terrein.

Meer weten?

Jongeren en senioren ontmoeten elkaar en gaan een gesprek met elkaar aan op verschillende plekken in Etterbeek. Vrijwilligers van Bambou Vert  maken hiervoor een mobiele installatie met 2 stoelen en een afdak. Aan het einde van het eerste projectjaar ontsluiten ze deze ontmoetingen in een mini-documentaire.

Meer weten?

In 2017 organiseert City3 in de westrand van Brussel de derde editie van het PeriFeria Festival, een gratis publieksfestival met workshops, lezingen, rondleidingen, artistieke ingrepen,... Zo is er het project ‘Schapenweg Revisited’, waarbij breisessies worden georganiseerd in een mobiele cabine langs de oude Schapenweg die van Vilvoorde naar Jette loopt. Ook een schapenhoeder en enkele schapen vinden een onderkomen in de cabine. Met ‘Perifata Morgana’ worden kleine tijdelijke constructies bedacht en gebouwd samen met de toekomstige gebruikers van de plek.

Meer weten?

In de Mooi-Boswijk in Sint-Pieters-Woluwe worden verschillende houten boekenboxen geplaatst, waar buurtbewoners boeken kunnen uitwisselen. De boekenboxen worden gemaakt door de leerlingen van Don Bosco. De boeken worden voorzien van een digitaal label dat het mogelijk maakt om de boeken ‘op vadrouille’ te volgen.

Meer weten?

De Lork begeleidt volwassenen met een verstandelijke beperking in wonen en werken. De Lork wil samen met de buurtbewoners “Max-banken” maken. Dit zijn banken die in de openbare ruimte worden geplaatst om bezoekers van De Lork, organisaties en wijkbewoners op een ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen. Om leven te blazen in, op en rond de banken wil De Lork “Max-momenten” organiseren. Dit zijn ontmoetingsactiviteiten in rond de plekken waar de doelgroep van De Lork een werking heeft.

Meer weten?

EVA en Maison Biloba Huis werken samen met buurtbewoners en partnerorganisaties aan een solidaire buurt in de superdiverse Brabantwijk. Rond een mobiele broodoven worden mensen met verschillende achtergronden samengebracht, om samen brood te bakken, maar vooral ook om talenten en noden van de buurtbewoners uit te wisselen. Om de twee weken brengt de oven mensen samen op een plek in de buurt om brood te bakken. De broodoven zal ook aanwezig zijn bij initiatieven in de wijk of op evenementen van partners.

Meer weten?

Geef mij maar een Zinnekesbrood' gaat samen met Brusselaars op zoek naar een stadsbrood dat door iedereen gesmaakt kan worden. Aan de hand van workshops rond bestaande publieke ovens en door het inzetten van een mobiele bakkerij, waar mensen het brood dat in de workshops wordt gemaakt kunnen proeven, gaat men op zoek naar het unieke recept voor een Brussels brood, het zogenaamde ‘Zinnekesbrood’.

Meer weten?

Ca Roule is een mobiele multifunctionele installatie die de ene keer dienst kan doen als podium, de andere keer als vertelhoek of mobiel theesalon,… De installatie zal aanwezig zijn in het Elisabethpark, op pleinen in Ganshoren en Koekelberg en in de zomer ook rond Bar Eliza. De bedoeling is om Brusselaars met een migratieachtergrond en jongeren beter te bereiken.

Meer weten?

‘Molem Ma Belle’ is een festival dat in 2016 ontstond in Sint-Jans-Molenbeek. Voor de editie van 2017 wil Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen elke dag kleinschalige en grotere activiteiten en ontmoetingen faciliteren in en rond een pop-up kiosk op het gemeenteplein in Sint-Jans-Molenbeek. De pop-up kiosk wordt samen met de buurtbewoners gebouwd.

Meer weten?

KTA Zavelenberg wil een zelfpluktuin realiseren op het schooldomein. De tuin wordt ontworpen en onderhouden door leerlingen van de school en door buurtbewoners, in het bijzonder bewoners van de sociale woonwijk Cité Moderne. De zelfpluktuin zou ook in de toekomst semi-publiek blijven, waardoor deze een blijvende ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners wordt.

Meer weten?

Link=Brussel maakt werk van interculturele samenlevingsopbouw in de vijfhoek. Samen met de buurtbewoners wordt de tuin van het Cameliahuis omgevormd tot een educatieve permacultuurtuin die ook fungeert als ontmoetingsplek, vergaderruimte, feestlocatie en speelruimte voor de buurtbewoners van deze diverse centrumwijk. Alle buurbewoners zijn welkom, ongeacht hun culturele achtergrond of sociale status.

Meer weten?

Dit project wil de publieke ruimte van de Moutstraat - een straat met een handvol scholen die autovrij is tijdens de schooluren - beter benutten en er een ontmoetingsplaats van maken. Met ‘Pic-Nic Ping-Pong’ worden vier mobiele picnictafels gebouwd die ook dienst kunnen doen als tafeltennistafels. Ze worden gerealiseerd door en met leerlingen, leerkrachten, bewoners,… van de Moutstraat.

Meer weten?

Pool is Cool streeft ernaar om openluchtzwemmen in Brussel te herintroduceren. ‘Pool is Cool is publiek’ wil de activiteiten van Pool is Cool ondersteunen en in beeld brengen om meer mensen te bereiken, hen beter te informeren en ervaringen te delen. Dit doet Pool is Cool door middel van onderzoek rond openluchtzwemmen in de stad, de realisatie van tijdelijke zwembaden en ludieke acties in de publieke ruimte.

Meer weten?

In de zomer van 2016 werd het in ongebruik geraakt stukje park aan het Constantin Meunier monument in Laken omgevormd tot een ontmoetingsplaats. In 2017 wordt Au Bord de l’Eau verder uitgewerkt en uitgebreid via uiteenlopende acties en verschillende fysieke ingrepen. De buurtbewoners willen de ideeën die vorig jaar ontstonden, realiseren en nieuwe ideeën laten opborrelen.

Meer weten?

In en rondom het leegstaande paviljoen ‘Rotonde’ aan de Eeuwfeestlaan in Laken willen buurtbewoners in samenwerking met de Stad Brussel een intergenerationele en interculturele ontmoetingsplek creëren. Hiervoor wordt een participatief proces opgezet met de buurtbewoners. Om het draagvlak te vergroten en de bestaande dynamiek te versterken worden in 2017 ook een aantal grote seizoensevents en een aantal kleinschalige activiteiten georganiseerd.

Meer weten?

Het pleintje voor de Campus Spoor West in Anderlecht wordt al regelmatig spontaan gebruikt als ontmoetingsruimte voor de buurt. Momenteel is het pleintje echter geen uitdagende of uitnodigende ontmoetingsplek. De 3 onderwijsinstellingen van campus Spoor West willen, in overleg met de buurtbewoners en de kinderen en jongeren van de scholen, van het pleintje een aantrekkelijke en uitnodigende ontmoetingsplek voor de buurt maken.

Meer weten?

De vzw Travoo Publeek is ontstaan uit het buurtcomité Dupré en Co. Travoo Publeek wil in de stationsbuurt van Jette de sociale cohesie stimuleren, de levenskwaliteit verbeteren en de buurt vergroenen. Hiervoor zet Travoo Publeek verschillende projecten op: met het project ‘Buren zonder Grenzen’ wordt in de nieuwe studentenresidentie in de buurt een polyvalent buurtlokaal ingericht waar studenten en bewoners elkaar kunnen ontmoeten voor diverse activiteiten. Bij het project ‘Aangename kennismaking’ worden lichtkranten geïnstalleerd in de publieke ruimte om op die manier de studenten welkom te heten en hen te laten kennismaken met de buurt en de initiatieven van Travoo Publeek. Met het project ‘Vegetal Street’ wil Travoo Publeek een braakliggend terrein in de straat omvormen tot een groene zone.

Meer weten?

Binnen het ‘Netwerk Proper Kuregem/Réseau Cureghem Propre’ werken buurtbewoners, wijkorganisaties en de gemeente Anderlecht samen aan een propere buurt. In deze context lanceert Medikuregem wijkcomposten op 2 verschillende locaties in de buurt en zet Medikuregem samen met bewoners sensibiliserings- en verfraaiingsacties op in een aantal straten van Kuregem.

Meer weten?