n Brussel - naar homepage

Projecten 2017

De tweede projectoproep Bruss-it werd in april 2017 afgesloten met 47 projectaanvragen. De VGC kende een subsidie toe aan 18 initiatieven.

De sociale woningen in de Vijf Torens aan de Brusselse Papenvest zullen worden gesloopt en maken plaats voor een nieuwbouw. Het Brussels Brecht Eislerkoor bereidt samen met bewoners en buurtorganisaties een artistieke productie voor waarmee ze al zingend de gevoelens van de bewoners willen uitdrukken. De eindvoorstelling gebeurt in de torens en in de publieke ruimte errond.

Meer weten?

 

BRONKS wil de buurt mede-eigenaar maken van het Scheutbospark in Sint-Jans-Molenbeek. Samen met buurtbewoners, Brede School Molenbeek, basisscholen De Toverfluit en Sint-Martinus en rusthuizen Arcadia en Paloke bereiden ze een feestelijke theatrale interventie in het park voor. Het resultaat zal te zien zijn op een groot buurtfeest en tijdens SuperVliegSuperMouche.

Meer weten?

CAD - De Boei in Anderlecht geeft volwassenen met een mentale beperking de mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Met het project ‘Ken je buurt’ zet CAD - De Boei in op sociale cohesie in de buurt en uitwisseling tussen de bewoners van De Boei en de wijkbewoners van deze superdiverse buurt. Dat doen ze aan de hand van kookworkshops, verschillende creatieve ateliers,...

Chiro Jijippeke uit Sint-Jans-Molenbeek krijgt een eigen lokaal in de Hovenierstraat, op de site waar ook lokaal dienstencentrum Randstad en de Nederlandstalige bibliotheek hun stek hebben. Jijippeke wil de parking op de binnenplaats van de site dubbel gebruiken als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners en de omliggende organisaties. Samen met de verschillende partners ontwerpen ze mobiele elementen zodat de binnenplaats telkens anders ingericht kan worden.

Meer weten?

In de Montenegrostraat in Sint-Gillis is er aan de coöperatieve café-boekhandel La Vieille Chechette een onderbenut stuk publieke ruimte. Ciclope wil deze ruimte inrichten om de dialoog tussen buurtbewoners te vergemakkelijken. Het project voorziet filmvertoningen waarbij films over de stad en haar bewoners en filmklassiekers uit verschillende culturen geprojecteerd worden. Daarnaast zijn er ook aanvullende activiteiten voor jong en oud.

Cinemaximiliaan wil met pop-up cinema’s informele ontmoetingskansen organiseren tussen nieuwkomers en Brusselaars. Uit de banden die hier gesmeed worden, groeien vriendschappen en nieuwe initiatieven die ervoor zorgen dat nieuwkomers hun weg in de Brusselse samenleving vinden. Met dit project wil Cinemaximiliaan filmvertoningen en concerten organiseren op onverwachte plekken in de stad, zowel in privéwoningen als op publieke plaatsen. Op die manier wil de organisatie gemeenschappen en burgers met diverse migratieachtergronden met elkaar in contact te brengen, met bijzondere aandacht voor moslimgemeenschappen.

Meer weten?

Samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de Scouts en Gidsen Brussel ontwikkelt Cultureghem met PLAYPOD bXL een trailer vol recupmateriaal die overal in de stad kan ingezet worden om op die manier speel- en ontmoetingsmogelijkheden te creëren. Leerkrachten, speelpleinanimatoren en scoutsleiders in heel Brussel kunnen ermee aan de slag.

Meer weten?

Basisschool de Heilige Familie in Schaarbeek legde een moestuin aan op zijn dak. De groenten die in de daktuin worden gekweekt worden verwerkt in de warme schoolmaaltijden. In samenwerking met Brede School Helmet en vzw Kernkabinet wil de school met het project ‘Klappe in den hof!’ de tuin ook buiten de schooluren openstellen voor tuinonderhoud, ontmoeting en workshops rond duurzame voeding.

Publieke_Salon_Public is een initiatief van architecte Lydia Karagiannaki in samenwerking met de Faculteit Architectuur Sint-Lucas en GC Ten Noey. In het Liedekerkepark in Sint-Joost-ten-Node wordt samen met de buurtbewoners een publieke woonkamer ontworpen en ingericht. De publieke woonkamer biedt ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en interactie.

Matissa brengt jongeren uit Hoog en Laag Sint-Gillis bij elkaar en trekt met hen de straat op om in dialoog te gaan rond het gebruik van de publieke ruimte. Ze bouwen tijdelijk  straatmeubilair en organiseren in de zomer drie gratis Urban Sports evenementen. Zo kunnen bewoners elkaar en de buurt beter leren kennen. Het project sluit af met een groot slotevenement, een tentoonstelling en de oprichting van lokale jongerenwijkcomités, die ook in de toekomst bewoners blijven samenbrengen.

Meer weten?

MPC Sint-Franciscus ondersteunt volwassenen met een mentale handicap in hun dagelijks leven en zorgt voor een dagbestedingsaanbod in CAD-De Boei in Anderlecht. Tijdens de dagactiviteiten worden vaak zoetigheden bereid. Een bakfiets wordt omgebouwd tot een mobiel kraampje in de wijk en zorgt voor interactie tussen de bewoners van De Boei, leerlingen van de Cardijnschool en Zaveldal, buurtbewoners en vrijwilligers.

Ourb en Rurban Solutions wil samen met buurtbewoners de publieke restruimte rond het E-411 tracé in Oudergem activeren. De focus ligt op het gebied tussen Delta en het Viaduct der Drie Fonteinen. Drie plekken in dit gebied krijgen een tijdelijke inrichting met een verschillend karakter: een ruimte voor kinderen, een lezershoek en een wandelaarspunt.

Meer weten?

Met Brass'Art wordt een ontmoetingsplek gecreëerd in een tijdelijk leegstaand pand aan het Gemeenteplein in Sint-Jans-Molenbeek. Op deze plek kunnen burgers ook zelf initiatieven ontwikkelen. Diversité Sur Scènes breidt haar netwerk uit en gaat nu ook sociaal-artistieke samenwerkingen in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan.

Meer weten?

 

Porte d’Anderlecht wil op en rond de centrale berm van de Anderlechtse Poort een nieuwe plek creëren die ervoor zorgt dat de locatie in plaats van een barrière een ontmoetingsplaats wordt voor de hele buurt. Ze wil dit doen in samenwerking met bewoners en organisaties uit de buurt. Op 2 juli organiseert de vereniging een feest op deze plek.

Recyclart Fabrik bouwt een REPAIRMOBIL, als een ziekenwagen met ‘verplegend’ personeel dat zorg draagt voor kapotte meubels en klein materiaal dat anders op de schroothoop zou geraken. De mobiel bevordert ook informele ontmoetingen tussen buurtbewoners en toevallige voorbijgangers in de wijk en draagt bij tot een duurzaam hergebruik van weggegooid materiaal en restafval.

Meer weten?

 

Triangel 1070 wil met een tijdelijke installatie op de Luchtvaartsquare in Anderlecht een ontmoetingsplaats realiseren voor de buurt. De vorm van deze installatie wordt samen met de buurtbewoners uitgewerkt. Maandelijks komt de vereniging met de buurtbewoners samen om hierover te brainstormen en het project te realiseren.

Meer weten?

Vrienden van Brussel creëert in het leegstaande voormalige prostitutiecafé Tropicana in de Brusselse Alhambrawijk een experimenteel buurtcentrum. Vanaf september 2017 zal de vereniging activiteiten organiseren op vraag van, in samenwerking met, of volledig door bewoners of organisaties uit de wijk.

Meer weten?

 

‘Spinnemouche à palabres’ is een sociaal-artistiek project rond dialoog en ontmoeting, in samenwerking met wijkorganisaties en buurtbewoners. Onder begeleiding van kunstenaarscollectieven worden in Sint-Gillis en Vorst kleurrijke ‘praatbomen’ gerealiseerd, waarrond mensen samenkomen om te palaveren, te discussiëren, ideeën uit te wisselen of samen iets te doen.