n Brussel - naar homepage
Tekst in beeld: brussit

Veelgestelde vragen

Hier vind je een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Vind je geen antwoord op je vraag, dan kan je contact opnemen met de cel Stedelijk Beleid.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Je kan een aanvraag indienen tot en met 7 februari 2019 (middernacht).

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Vul het aanvraagformulier volledig in.
Je kan het ons bezorgen via mail, post of je kan langskomen bij de VGC om het aanvraagformulier af te geven.

Wie kan een subsidie krijgen?

Je kan een subsidie krijgen als:

  • vzw
  • openbaar bestuur of instelling
  • feitelijke vereniging (met inbegrip van burgercollectieven)

Je moet een duidelijke band hebben met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en als Nederlandstalig beschouwd kunnen worden.

Welk subsidiebedrag kan ik aanvragen?

Je krijgt maximaal 15.000 euro per project. Ook kleinschalige initiatieven voor een lager subsidiebedrag komen in aanmerking.

Voor welke projecten krijg ik geen subsidie?

Je krijgt geen subsidie voor projecten met louter commerciële doeleinden.

Je krijgt ook geen subsidie voor projecten die alleen een link hebben met gewestbevoegdheden en geen link hebben met gemeenschapsbevoegdheden (cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin).

Je krijgt geen subsidie voor projecten die reeds gesubsidieerd werden bij een vorige editie van deze oproep.

Voor welke kosten mag ik de subsidie gebruiken?

Je mag de subsidie niet gebruiken voor de reguliere werking van je organisatie.

Je kunt de projectsubsidie alleen gebruiken voor het project waarvoor de subsidie werd toegekend. Alleen kosten die nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen, worden aanvaard.

De projectoproep sluit aan bij het Stedenfonds. Houd ook rekening met de richtlijnen voor Stedenfondsmiddelen: je vindt ze hier.

Hoe worden de projecten beoordeeld?

De jury beoordeelt de projectaanvragen op basis van deze criteria:

  • Aanpak op het gebied van gedeeld en slim ruimtegebruik (40%)
  • Bijdrage tot gemeenschapsvorming en participatieve aanpak, met bijzondere aandacht voor het betrekken van Brusselaars die sociaal geïsoleerd zijn (20%)
  • Innovatieve en creatieve aanpak (20%)
  • Realistische en concrete uitwerking, timing en budget (20%)

In welke taal kan ik een dossier indienen?

Je moet je projectaanvraag in het Nederlands opstellen.

Wat is het totale beschikbare bedrag voor deze oproep?

Het VGC-College zal voor deze oproep jaarlijks 200.000 euro vrijmaken.

Hoeveel tijd heb ik om mijn project uit te voeren?

Je moet je project realiseren binnen de 18 maanden nadat de VGC de subsidie heeft toegekend. Lukt dat niet? Dan vraagt de VGC het bedrag terug, helemaal of voor een deel.