Collegebesluiten raadplegen

Zoek Collegebesluiten en collegelidbesluiten vanaf september 2005.

Sommige besluiten kunt u niet raadplegen, omdat ze over persoonsgebonden aangelegenheden handelen (wet op de privacy) of omdat ze concurrentiegevoelige informatie bevatten.
Bent u op zoek naar een college(lid)besluit van de VGC en vindt u het hier niet? Stuur dan een e-mail naar college@vgc.be.

Enkele belangrijke elementen in verband met de besluiten:

  • De voogdij
    De besluitvorming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is onderworpen aan het administratief toezicht of de ‘voogdij’ van de Vlaamse Gemeenschap. Bepaalde beslissingen eisen een uitdrukkelijke goedkeuring van de Vlaamse regering en vallen onder het bijzonder administratief toezicht. Deze besluiten krijgen sinds juni 2001 de vermelding ‘bijzonder administratief toezicht’ onder de titel. De datum van het ministerieel besluit ter goedkeuring wordt dan ook vermeld. Als de termijn waarin de beslissing goedgekeurd moet worden, verstreken is, wordt dit ook aangegeven.

  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad
    De verordeningen en bepaalde collegebesluiten worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De datum van de publicatie vindt u onder de titel van het besluit met volgende vermelding: (BS van dd.mm.jj).

  • Opheffingsbepalingen
    Wanneer besluiten opgeheven zijn, wordt dit vermeld en wordt het opheffingsbesluit vermeld.