n Brussel - naar homepage

Erkenning

Gebruikte definities bij de aanvraag tot erkenning

Definities:

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen.

Het zijn initiatieven die ofwel:

  • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
  • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
  • Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

 

Een specifiek sportinitiatief van een groep van mensen die zich als feitelijke vereniging of vzw heeft georganiseerd, met als eerste doelstelling voor alle leden een duurzame sportwerking te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De beoefende activiteiten staan op de sporttakkenlijst.

Minstens tweewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 30 weken per werkjaar of een sportaanbod organiseren waarbij minstens 25 sportactiviteiten verspreid zijn over het werkjaar.

Instrument om aan te tonen of, en op welke manier, de sportvereniging actief werkt aan sporten in een veilig omgeving. Dit instrument wordt uitgewerkt en toegepast door de administratie.

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.