n Brussel - naar homepage
Uw privacy is belangrijk voor ons - nlogo in beeld

De officiële website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in - ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze Europese wetgeving gaat verder in op de rechten die u al had via de Belgische Privacywet. Ze legt de nadruk op meer transparantie en controle over uw gegevens.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel waarde aan uw privacygegevens

De VGC vindt het belangrijk om u als gebruiker van haar aangeboden diensten of als bezoeker van haar websites voldoende op de hoogte te houden. Op een transparante en heldere manier communiceren wij over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.
De VGC wil dat u de verschillende opties om uw persoonlijke gegevens beter te beheren en te controleren begrijpt. Daarvoor verwijzen we naar de belangrijkste wijzigingen:

  • een aangepaste privacyverklaring die u kunt raadplegen;
  • een uitdrukkelijke vraag naar uw toestemming, zodat we u ook in de toekomst op de hoogte kunnen blijven houden van onze activiteiten via nieuwsbrieven en andere communicatiekanalen.

Wat betekent de GDPR-wetgeving voor u?

  • Als burger hebt u het recht om voldoende en eenduidig geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens.
  • Als burger krijgt u meer controle over hoe de Vlaamse Gemeenschapscommissie uw gegevens mag verwerken. De wetgeving maakt het mogelijk om uw rechten hieromtrent uit te oefenen.
  • U kunt uw persoonsgegevens opvragen, doorsturen, aanpassen of verwijderen. U kunt ook een beperking op de verwerking aanvragen of bezwaar maken tegen een algemene verwerking.
  • Uw persoonsgegevens moeten verwerkt worden volgens de GDPR-regels. Dat betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke voldoende maatregelen moet nemen om dat te garanderen.