Brussels gives children and adolescents space

Kinderen moeten kunnen bewegen in de stad. Spelen, sporten, samen rondhangen: het is belangrijk voor hun ontwikkeling. Ze hebben recht op hun deel van de openbare ruimte. We maken van Brussel een kind- en jeugdvriendelijke stad.

Projectwww: support young people in their creativity

In Projectwww teenagers create a performance together around identity. They devise a scenario, rehearse, dance, arrange lighting and music ... Coaches support them throughout the process.

Projectwww is a project from open talenthouse Zinnema in collaboration with schools, N22 Brussel, 2 Flemish cultural centres, L.E.A.D. and Lasso. With support of the Flemish government, VGC and OP/TIL.

Curious about other initiatives to grow talent? Get inspired by the video 'Brussel koestert talent'. 

Click on cc for subtitles.

Annuel workshop Vitaminevreters JC Aximax

Children cook tasty and healthy food every week in this annual workshop at youth centre Aximax.

Looking for more leisure activities for children and young people? You're sure to find something on the website of Youthcentre Aximax

Curious about other initiatives to grow talent? Get inspired by the video 'Brussel koestert talent'

Click on cc for subtitles.

Lees hier de tekstversie van de video. Klik op cc voor ondertitels.

N-Brussel in 2022: Sport and play in the city

A child-friendly city literally makes room for play in the city.

Playcation invites children and adults to experiment with sports and play in public spaces. Not just in the summer, but preferably 365 days a year.

During Stadskriebels, on 8 May 2022, young and old were introduced to a range of sports and games at various locations along the Brussels Canal.

Playgroup Bertjes at Sint-Albert Primary School in Molenbeek-Saint-Jean is one of 30 VGC playgroups.

Watch the video 'N-Brussel in 2022'.

Kinderen spelen aan Brussel-centrum Tour&Taxis
© Sophie Nuytten

Kinderen en jongeren krijgen speel- en experimenteerruimte in de stad

De stad wordt een speelterrein, een plek voor geborgenheid, experiment én avontuur. Daarom investeert de VGC in infrastructuur, maar ook in mensen, ideeën en samenwerking. We zorgen voor meer kinderopvang en preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning. Onze brede scholen halen de buurt binnen op school en de kinderen binnen in de stad.

Kinderen op step en op schaatsen

Kinderen en jongeren krijgen een stem in de stad

Dialoog met kinderen en jongeren is een rode draad in het beleid van de VGC. We gaan op zoek naar de stem van kinderen en jongeren die te weinig gehoord worden. In een permanente dialoog maken zij mee het beleid, samen met hun organisaties en de VGC-jeugdraad, als volwaardige medeburgers. Jongeren schrijven het toekomstverhaal van Brussel als ze er zelf hun schouders onder zetten. Ook voor studenten is Brussel een stad die bruist van de mogelijkheden.

© Lies Engelen

Kwetsbare kinderen en jongeren krijgen extra aandacht

De VGC bouwt bruggen tussen welzijn, onderwijs, gezin en jeugd. Dat moet de drempel verlagen van kinderopvang, gezinsondersteuning, vrijetijds- en vakantieactiviteiten.

 

Acties voor kinderen en jongeren

  • Steun voor creativiteit – We ondersteunen jongeren in hun experimenten, autonomie en ondernemerschap.
  • Samenwerking tussen sectoren – We bouwen bruggen tussen welzijn, onderwijs en jeugd om de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te versterken.
  • Meer plaats in kinderopvang – De VGC breidt de capaciteit uit van kinderopvang met inkomenstarief.
  • Toegankelijk vrijetijdsaanbod – De VGC werkt aan meer onderlinge afstemming en betere toegankelijkheid van het vrijetijds- en opvangaanbod. We stemmen de verschillende vakantie-initiatieven meer op elkaar af om voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren een gespreid en toegankelijk aanbod te realiseren.
  • Steun voor animatoren – We moedigen Brusselse jongeren aan om animator te worden. We ondersteunen ze met vorming, omkadering en competentieontwikkeling.
  • Brede scholen – Brede scholen werken in een buurtgericht netwerk aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren en aan een brede leer- en leefomgeving. Brede scholen blijven ook een belangrijke hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede.
  • Steun voor studenten – De VGC zet acties op om studenten te ondersteunen in hun studententijd.

Voor een volledig overzicht van de acties kunt u terecht in het meerjarenplan. Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete actie terug in dit meerjarenplan.