n Brussel - naar homepage

accordion 3

Sporttakspecifieke vorming waarbij als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie wordt aanvaard om pedagogisch-didactisch als deskundige begeleider te worden ingeschakeld.