n Brussel - naar homepage

accordion 4

Sportgerichte vorming waarbij als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie wordt aanvaard voor het verwerven van andere dan sporttakspecifieke pedagogisch-didactische vaardigheden.