n Brussel - naar homepage

accordion 20

Vorming waarbij als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie wordt aanvaard voor het verwerven van (andere dan) sporttakspecifieke pedagogisch-didactische vaardigheden en als deskundige begeleider te worden ingeschakeld.