n Brussel - naar homepage

accordion 1

  • lokaal 'vrijwillig' jeugdwerk: ledenverenigingen van, voor en door kinderen en jongeren die 'samen dingen doen'. Ook groepen die ruimer werken dan één gemeente kunnen in aanmerking komen.
  • regionale samenwerkingsverbanden van jeugdverenigingen: onder deze categorie vallen de 'hoofdstedelijke verbonden' die onderdeel zijn van een door de Vlaamse Gemeenschap erkende landelijke jeugdvereniging (Chiro, Scouts, KAJ, FOS  e.a.)
  • andere initiatieven: het aanbod van gemeenten, gemeenschapscentra, culturele organisaties,… voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen