n Brussel - naar homepage

accordion 2

De werkingssubsidies bestaat uit een basissubsidie en variabele subsidie

  • Een basissubsidie of forfaitaire subsidie:  een vast bedrag voor het initiatief dat aan de juiste voorwaarden voldoet.
  • De variabele subsidie naargelang het 'aanbodpeil' van elk initiatief, volgens de formule:

Aanbodpeil = aantal activiteiten x aantal leden/deelnemers.

Dit aanbodpeil  is verschillend voor elke initiatiefnemer en zal schommelen naargelang het aanbod verruimt en de interesse van de kinderen en jongeren toeneemt. Het is eveneens een verdeelsleutel van de beschikbare middelen.