n Brussel - naar homepage

accordion 3

 1. lokale jeugdvereniging en andere initiatieven
  • basissubsidie van 500 EUR (enkel voor lokale jeugdvereniging)
  • bijkomende subsidie van 1.000 EUR voor bijzondere werking, nl werking in kansarme gebieden of werking specifiek gericht op kinderen of jongeren met een functiebeperking
  • variabele subsidie gebaseerd op aanbodpeil
  • de totale subsidie bedraagt jaarlijks max. 5.000 EUR.
 2. regionale samenwerkingsverbanden van jeugdverenigingen (verbonden)
  • basissubsidie van 750 EUR
  • variabele subsidie op basis van het aanbodpeil
  • bijkomend subsidie voor regionale jeugdverenigingen die minstens 5 lokale jeugdverenigingen overkoepelen, om personeelsinzet mogelijk te maken.