n Brussel - naar homepage

accordion 1

De wet geeft u het recht om:

  • een overzicht te vragen van uw persoonsgegevens, welke gegevens verwerkt worden, hoe en waarom deze gegevens verwerkt worden. Dit is uw recht van inzage.
  • persoonsgegevens op te vragen en/of door te sturen naar een derde. Deze gegevens worden bezorgd in een gestructureerde, leesbare vorm, die makkelijk over te dragen is. Dit is het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
  • uw persoonsgegevens te laten aanpassen. Dit is uw recht op verbetering.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of, indien nodig, een bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen als er geen verplichting is om die langer te bewaren. Dit is het recht om vergeten te worden of het recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens die we wettelijk moeten bewaren of die nodig zijn om onze diensten aan te bieden.
  • niet ongewenst onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten, met inbegrip van profilering. Dat betekent dat verwerkingen waarbij via persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van u als persoon worden geëvalueerd, niet zonder uw toestemming mogen gebeuren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over verwerkingen om beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Deze rechten gelden voor alle verwerkingen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie uitvoert.
U hebt altijd toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt op elk moment gebruikmaken van de bovenstaande rechten.

Wilt u een of meer van deze rechten aanvragen?
Dat kan via e-mail: info@vgc.be

Of met de post:

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel

De VGC vindt het belangrijk om u, als gebruiker van haar aangeboden diensten of als bezoeker van haar websites, voldoende op de hoogte te houden. Op een transparante en heldere manier communiceren wij over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.