n Brussel - naar homepage

accordion 4

  • leider worden in de jeugdbeweging
  • een vereniging mee besturen
  • kansarme jeugd ondersteunen
  • allerlei klusjes en permanentie doen in het jeugdcentrum Aximax

Meer informatie over jeugd vind je op www.brusselbazaar.be.
Openstaande vrijwilligersvacatures in Brussel vind je op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Je kan een selectie maken op doelgroep, sector, takenpakket, enzovoort.