n Brussel - naar homepage

accordion 8

  • Meehelpen in een woonzorgcentrum?
  • Mensen met een beperking een administratief handje helpen? Of samen op stap gaan?
  • Je luister- en gespreksvaardigheden aanwenden bij telefonische en online hulpverlening?
  • Samen koken?
  • Taalbuddy zijn voor nieuwkomers of niet-begeleide minderjarige vluchtelingen?

Maak een selectie op sector, taak en extra criteria in het Brussels gewest op de pagina ” Vrijwilligersvacatures” op de site www.kenniscentrumwwz.be
Meer informatie over de Brusselse welzijnssector vind je onder meer via het Kenniscentrum Wonen, Welzijn en Zorg en www.desocialekaart.be