n Brussel - naar homepage

accordion 6

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw (aan)vraag voor gegevens? Contacteer dan de functionaris voor gegevensbescherming. Dat kan via e-mail: privacy@vgc.be of per post.

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Functionaris voor gegevensbescherming
Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: www.privacycommission.be/nl/contact