n Brussel - naar homepage

accordion 3

De websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevatten hyperlinks naar externe bronnen met aanvullende informatie en diensten. De VGC is zelf niet verantwoordelijk voor het beheer, de beschikbaarheid en de juistheid van de informatie op deze externe bronnen. Zij aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van de externe bronnen waarnaar wordt doorverwezen.
Deze doorverwijzingen naar andere overheden, instanties en organisaties dienen alleen ter informatie en om het gebruikscomfort te verhogen.