Subsidie voor corona-opvang op of voor scholen (van 9 november 2020 t.e.m. 2 april 2021)

Basisscholen die de lessen geheel of gedeeltelijk moeten schorsen, moeten instaan voor de opvang van kinderen die thuis echt niet kunnen opgevangen worden tijdens de schooluren. Als de scholen zelf of via hun IBO niet kunnen instaan voor de organisatie ervan, kunnen ze een subsidie aanvragen om bijkomende noodopvang te organiseren.

Dat geldt ook als in de komende kerst- en krokusvakantie het nodig is om noodopvang te organiseren voor kinderen die thuis echt niet kunnen opgevangen worden.

De aanvraag moet ingediend zijn:

  • Voor noodopvang tijdens vakantieperiodes: uiterlijk één week voor het begin van de vakantieperiode.
  • Voor noodopvang tijdens schooldagen: zo vroeg als mogelijk, maar uiterlijk in de tweede week nadat de noodopvang begonnen is.

Voor wat en voor wie?

Basisscholen moeten, als ze geheel of gedeeltelijk de lessen moeten schorsen, noodopvang verzorgen voor leerlingen die thuis echt niet kunnen opgevangen worden.

Scholen moeten in eerste instantie kijken of ze de opvang met eigen personeel kunnen organiseren, of samen met het IBO waarmee de school samenwerkt.

Als dit niet lukt, kan een externe partner ingeschakeld worden. Dat kan toch het IBO zijn, een externe partnerorganisatie of ook (wanneer heel snel moet geschakeld worden) een vrijwilliger die de school inzet.

Ook tijdens schoolvakanties kan het nodig zijn om noodopvang te organiseren. Dan moet eerst het IBO waarmee de school eventueel samenwerkt, kijken of zehet de opvang met eigen personeel kan organiseren. Als dit niet lukt, kan een externe partner ingeschakeld worden. Dat kan het IBO zijn (maar niet met de regulieren middelen), een externe partnerorganisatie of de school kan zelf initiatief nemen.

De VGC stelt financiële middelen ter beschikking om die bijkomende noodopvang te vergoeden.

Rechts op deze pagina kunt u het subsidiereglement lezen.

Indienperiode

08-12-2020
-
21-04-2021