De coronacrisis heeft een enorme impact op het leven van jongeren. Heel wat jongeren hebben het gevoel er alleen voor te staan, zijn hun perspectief kwijt, hebben stress en angst en blijven zitten met vragen. Als jongere is het niet makkelijk om je weg te vinden in de vele informatie die er is, om te weten wat je best wel of niet doet, wat je kan doen om je terug beter in je vel te voelen, hoe je over je gevoelens kan (leren) praten ... Soms heb je een duwtje in de rug nodig van een vertrouwenspersoon in je omgeving om aan de slag te gaan met je vragen en/of kopzorgen.

Daarom lanceert de VGC de projectoproep ‘Jong zijn in tijden van corona’. Met de projectoproep wil de VGC creatieve en ludieke projecten ondersteunen die inzetten op het welbevinden en op het correct informeren van Brusselse jongeren tijdens deze coronacrisis. Belangrijk is dat de projecten inspelen op de actuele noden van Brusselse jongeren en die jongeren versterken hen in hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden, via communicatie of methodieken op jongerenmaat. Projecten voor en door jongeren worden hierbij in het bijzonder gestimuleerd. De VGC voorziet een budget van 50.000 euro.

Ben je een Brusselse jongere, heb jij een band met Brusselse jongeren en/of heb je voeling met de leefwereld van de Brusselse jongeren? En heb jij een idee om:

  • jongeren op hun maat te informeren en een antwoord te bieden op vragen waar ze mee zitten tijdens deze coronacrisis;
  • creatieve, ludieke en laagdrempelige methodieken in te zetten die jongeren helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling, uiting te (leren) geven aan hun gevoelens, hun zelfvertrouwen te vergroten … al dan niet in samenwerking met een partner uit de cultuur-, jeugd, en sportsector en waar nodig hulpverlenende partners.

Dien dan snel jouw project in!

Samen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk Brusselse jongeren de informatie, ondersteuning en hulp krijgen die ze verdienen.

Inspiratie nodig? Raadpleeg dan zeker de bundel van materialen en methodieken om jongeren op weg te helpen en die als basis kunnen dienen voor jouw project. Ga er gerust mee aan de slag en maak ze op maat van de jongeren voor wie je dit project opzet. Word je hierbij graag ondersteund door LOGO Brussel (Lokaal Gezondheidsoverleg Brussel), geef het dan zeker aan in je aanvraagformulier.

Merk je dat het met sommige jongeren echt niet goed gaat en vang je zorgwekkende signalen op, weet dan dat er een heel hulpverlenend netwerk klaar staat om jongeren te helpen, waarnaar je ze kan toeleiden. Een overzicht van deze diensten vind je eveneens in de  bundel van materialen en methodieken.

Subsidie aanvragen?

De projectoproep geldt voor projecten die plaatsvinden in 2021 en starten ten laatste 1 maand na de toekenning van de subsidie.

Vul het aanvraagformulier in en stuur het via e-mail naar jongzijnincorona@vgc.be ten laatste op 1 februari 2021.

Je kan maximum 5.000 euro krijgen voor je initiatief.

Meer info?

Je vindt alle info over onder andere de voorwaarden en de beoordelingscriteria in het subsidiereglement.

Krijg je ondersteuning van de VGC voor je project in het kader van deze projectoproep? Vermeld dan zeker in al je communicatie de VGC als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids.

Indienperiode

18-12-2020
-
01-02-2021