Subsidies voor de zorgsector

Wilt uw organisatie meewerken aan het versterken van een kwaliteitsvol en toegankelijk Nederlandstalige zorgaanbod, op maat van de Brusselaar? Onder bepaalde voorwaarden ondersteunt de VGC initiatieven die op een laagdrempelige manier inspelen op de zorgvragen van de Brusselaar.

Dit subsidiebeleid richt zich vooral tot volgende sectoren: eerstelijnsgezondheidszorg, thuisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie- en gezondheidspromotie, curatieve zorg en palliatieve zorg.

Komt uw organisatie in aanmerking?

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen, moet uw organisatie kunnen aantonen dat het gezondheidsinitiatief betrekking heeft op een beleid over Gezondheid, dat de volgende sectoren bevat: eerstelijnsgezondheidszorg, thuisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie en gezondheidspromotie, curatieve zorg en palliatieve zorg.

Uw organisatie moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • een rechtspersoon zonder winstgevend doel zijn;
  • zijn maatschappelijke zetel of een correspondentieadres in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;
  • een Nederlandstalige werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelen;
  • tegemoet komen aan de noden op het vlak van gezondheidszorg of gezondheidspromotie en preventie die specifiek zijn voor de Brusselse context.

In het reglement  en de verordening vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Voorwaarden gezondheidsinitiatief

Aan welke voorwaarden moet het gezondheidsinitiatief zelf  voldoen?

Het gezondheidsinitiatief:

  • beoogt een kwaliteitsvolle Nederlandstalige werking met als doel de gezondheid van de Brusselse inwoners te bevorderen en de gezondheidsongelijkheden te verminderen;
  • heeft een inclusieve laagdrempelige werking met aandacht voor kansengroepen;
  • bevordert de intersectorale samenwerking.

In het reglement  en de verordening vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Aanvraag indienen

U kan een aanvraag indienen door de subsidieaanvraag in te dienen en dit ondertekend formulier digitaal te sturen naar welzijn.gezondheid@vgc.be.

Contacteer ons voor meer informatie. Raadpleeg de contactgegevens in de rechter balk.