Subsidie: Kinderopvang voor baby's en peuters

Samen met initiatieven voor groepsopvang en gezinsopvang bouwt de VGC een kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang voor baby’s en peuters uit.

Organisatoren van groepsopvang (kinderdagverblijven) en gezinsopvang (onthaalouders) kunnen, in afwachting van subsidies van Kind en Gezin, een subsidie voor capaciteitsuitbreiding aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Aanvragen

Capaciteitsuitbreiding van kinderopvang voor baby's en peuters wordt toegekend op basis van een projectoproep.

De deadline voor het indienen van het aanvraagformulier voor de oproep capaciteitsuitbreiding van kinderopvang voor baby’s en peuters is verstreken. Er loopt momenteel geen nieuwe projectoproep.
Graag meer informatie? Neem contact op met de entiteit Gezin.

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisatoren van groepsopvang en gezinsopvang voor baby's en peuters voor capaciteitsuitbreiding en projecten.

Het subsidiereglement bepaalt:

  • de subsidiëringsvoorwaarden
  • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
  • de procedureregels