Subsidies voor projecten armoedebestrijding

De VGC subsidieert kleinschalige gemeenschapsprojecten voor armoedebestrijding. De VGC wil projecten van feitelijke verenigingen en vzw’s ondersteunen die mee gedragen worden door vrijwilligers, door en voor mensen in armoede. In deze projecten staan ontmoeting, samenwerking en emancipatie centraal.

Als u een subsidie wilt aanvragen voor een project, dan moet dat voldoen aan de volgende criteria:

 1. Het project i op maat van de Brusselse grootstedelijke context.
 2. Het project wordt in belangrijke mate gedragen door vrijwilligers.

 3. Het project is gericht op de maatschappelijke participatie en op empowerment van mensen in armoede.
  Dat betekent concreet:

  • Mensen in armoede worden actief betrokken in het project.

  • Het project versterkt de competenties van mensen in armoede en hun omgeving.

  • Het project versterkt het sociale netwerk van mensen in armoede en verlaagt de drempel naar een breder sociaal netwerk.

Per project kunt u maximaal 5.000 euro krijgen. U kunt één keer per jaar een subsidie aanvragen.
Alle projecten moeten aansluiten bij de VGC-visietekst ‘Armoedebestrijding’ van 27 maart 2014.

Subsidie aanvragen?

 • Vul dit aanvraagformulier in.
  • Digitaal: stuur het formulier naar welzijn.gezondheid@vgc.be.
  • Per post: bezorg het aan:
   Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
   Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Contacteer ons voor meer informatie. Raadpleeg de contactgegevens in de rechter balk.