Subsidies voor initiatieven voor personen met een beperking

De VGC ondersteunt organisaties die in de weer zijn voor het welzijn van Brusselaars met een beperking. Als u een subsidie wil aanvragen, moet u voldoen aan volgende inhoudelijke criteria:

 • Aansluiten bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;
 • Een initiatief ontwikkelen dat tegemoet komt aan de noden die specifiek zijn voor de Brusselse context;
 • Inclusie van personen met een beperking in de samenleving bevorderen;
 • Inzetten op intersectorale samenwerking waar mogelijk.

Wil u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Raadpleeg dan zeker volgende documenten (in de rechter balk) voor een volledig overzicht van de subsidievoorwaarden.

Hoe een subsidie aanvragen?

 • Vul dit aanvraagformulier in.
  • Digitaal: stuur het formulier naar welzijn.gezondheid@vgc.be.
  • Per post: bezorg het aan:
   Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
   Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
    

Contacteer ons voor meer informatie. Raadpleeg de contactgegevens in de rechter balk.