Subsidies voor initiatieven voor woonzorg en ouderenwelzijn

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergrijst en verzilvert. De zorg voor de Brusselse ouderen en mensen met een extra zorgnood is ook een belangrijke zorg voor de VGC. De VGC ondersteunt organisaties die zich inzetten voor het welzijn van deze Brusselaars.

Voor de Brusselse lokale dienstencentra voorziet de VGC in een apart subsidiereglement: algemene subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn.

De VGC flankeert het Vlaamse woonzorgbeleid. Organisaties kunnen bij de VGC een subsidie aanvragen voor initiatieven die inspelen op specifiek Brusselse uitdagingen inzake woonzorg en ouderenwelzijn.

Subsidie aanvragen?

 • Vul dit aanvraagformulier in.
  • Digitaal: stuur het formulier naar welzijn.gezondheid@vgc.be.
  • Per post: bezorg het aan:
   Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
   Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel


Contacteer ons voor meer informatie. Raadpleeg de contactgegevens in de rechter balk.