© Geert De Taeye

Kunsten heeft subsidies voor jaarwerkingen, projecten en trajecten. Hiermee ondersteunt de VGC zowel continuïteit, vernieuwing als experiment.

Actuele informatie voor de cultuursector over corona

Cultuurloket Vlaanderen geeft het Overzicht maatregelen coronavirus in België – (update 30/04). Hier vind je o.a. info over een noodfonds voor de cultuursector.

 • Overzicht maatregelen coronavirus in België - (update 30/04)
 • Overview of coronavirus measures in Belgium - (update 30/04)
 • Aperçu des mesures relatives au coronavirus en Belgique - (update 30/04)
   
 • Cultuurloket Vlaanderen beschikt over een bekwame front-office van juristen die bereikbaar zijn voor ook een individueel advies op afspraak over alle aspecten die het zakelijke  en juridische aanbelangen voor kunst- en cultuurwerkers. Momenteel bieden zij een coronalijn aan 02 534 18 24 - beschikbaar van maandag tot vrijdag van 10 tot 18uur.
 • Ook stelde ze samen met het departement Cultuur Jeugd en Media van de Vlaamse overheid een FAQ op met relevante vragen voor de cultuursector. (versie 5 mei 2020). Dit overzicht is ook voor de audiovisuele sector belangrijk - (Let op: indien je niet de laatste versie te zien krijgt, moet je het cachegeheugen leegmaken van je browser.)

  Je vindt er antwoorden rond o.a. annulering van een evenement, schadevergoeding als organisator, kosten van personeel en materiaal, terugbetaling van tickets en wie valt (toch nu toe) helaas uit de boot voor een tegemoetkoming tegen inkomensverlies.

 • Heel wat informatie voor ondernemers, organisaties (ook vzw's), werkgevers of zelfstandigen vind je op de website van Vlaio. Voor vragen zoals ‘Op welke steunmaatregelen kan ik beroep doen? ‘ of ‘Kom ik in aanmerking voor de corona-hinderpremie?’ of ‘Wat moet ik als werkgever doen als een medewerker besmet is? kan je hier terecht. Vlaio stelde ook een faq op met de meest gestelde vragen.
 • BKO/RAB brengt acties in kaart rond covid 19 en richt een meldpunt op ‘Hoe treft Covid-19 jou? Werden je opdrachten geannuleerd, repetities onderbroken, afspraken afgezegd? Wat is het effect van de maatregelen op je inkomsten en uitgaven? State of the Arts opende een meldpunt voor kunstenaars, cultuurwerkers en andere freelancers in de sector.
 • Coronavirus en ondernemingen: het Brussels Gewest helpt! Een arsenaal van regionale maatregelen werd ingevoerd om de informatie, ondersteuning en monitoring omtrent het virus te centraliseren, de economische gevolgen voor het gewest te verzachten en de KMO’s en zelfstandigen door deze moeilijke periode te helpen.

Wij danken Cultuurloket Vlaanderen voor alle aangeboden informatie.
 Version en français - English version

Steun aan kunstenaars

 • *Follow Your Art* is een steunfonds voor kunstenaars en cultuurwerkers die aan acuut inkomensverlies lijden door de COVID-19 maatregelen. Het bestaat uit twee luiken: ten eerste kunnen kunstenaars zich registeren om beroep te doen op steun en ten tweede kunnen individuen of organisaties doneren. De getuigenissen van kunstenaars die zich registreren, tonen schrijnende situaties. Veel (jongere) mensen vallen tussen de mazen van het net, en kunnen financiële steun gebruiken. Donaties zijn mogelijk vanaf 5 euro.
  *Follow Your Art* gaat per cyclus 50 kunstenaars uit 3 landen steunen met 500 euro. De eerste drie landen zijn België, Italië en Tunesië. Zodra dat doel bereikt is, zal er worden gekeken naar drie andere landen, omdat COVID-19 niet stopt aan de grens.
 • Kunstenfestivaldesarts zet een actie op door een aanbod van Ghost Tickets.

De VGC betaalt in 2020 de toegekende subsidies volledig uit.

© Jonas Meier - Nightshift

Subsidies voor jaarwerkingen

Werkingssubsidies voor kunstorganisaties.

© Jonas Meier - Nightshift

Subsidies voor projecten

Voor een volwaardig artistiek project van een organisatie of kunstenaar.

 • Reguliere procedure op vaste indieningsdatums
 • Korte procedure
© Jonas Meier - Nightshift

Subsidies voor trajecten

Voor ontwikkeling en groei van een artistiek oeuvre van een kunstenaar of organisatie

Eerstvolgende deadlines
 

 • 15 mei 2020: aanvraag projectsubsidie voor projecten met een presentatiedatum tussen 1 september  en 31 december 2020

In aanvulling van de criteria in de verordening voor kunsten wordt voor de indieningsronde van 15 mei 2020 extra aandacht gevraagd aan de subsidie-indieners  voor de criteria dialoog met de sociale werkelijkheidgrootstedelijke realiteit en publiekswerking.  De VGC stimuleert  dossieraanvragen die actief inspelen op de evoluties/vraagstellingen in de kunsten die opgeworpen worden door de Coronacrisis.

Het indienen van een papieren versie is niet nodig. Het dossier dient enkel digitaal gestuurd te worden naar kunsten@vgc.be.

 • 15 september 2020 - aanvraag trajectsubsidie - (wegens de huidige uitzonderlijke situatie door de Coronacrisis werd de datum van 1 april verschoven naar 15 september 2020)

 • 1 oktober 2020: aanvraag projectsubsidie voor projecten met een presentatiedatum tussen 1 januari 2021  en 31 april 2021 

 • Doorlopend: ten laatste 8 weken op voorhand voor projecten via de korte procedure

Netwerken en steunpunten

Het Brussels Kunstenoverleg is een overlegplatform voor dialoog en reflectie, een kenniscentrum en een gesprekspartner voor uitdagingen voor cultuur in Brussel. 
Lasso is het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie.

Het Kunstenpunt is een steunpunt voor de ontwikkeling van de beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel. 
Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor hedendaagse architectuur. 
Het Cultuurloket Vlaanderen geeft eerstelijnsadvies aan individuen en organisaties actief in de culturele en creatieve sectoren. Je kan bij het Cultuurloket Vlaanderen terecht met vragen over zakelijke en juridische aspecten van de creatieve activiteit. 

Andere subsidiemogelijkheden voor kunsten

Een niet-limitatief overzicht van andere subsidiemogelijkheden voor kunsten

Vlaamse gemeenschap

Europese unie

Creative Europe
Indien u een subsidie bij de Europese Unie zou willen indienen, biedt de cel Stedelijk Beleid van de VGC meer info en begeleiding.

Focusmoment - 4 december 2019

Op vrijdag 27 maart 2020 keurde de Vlaamse regering de strategische visienota van Vlaams Minister van Cultuur Jambon goed. In deze nota legt de minister zijn strategische visie voor de Kunsten vast. Kunstenpunt geeft een samenvatting.

Naar aanleiding van deze nota organiseerden VGC en het BKO/RAB op 4 december 2019 een focusmoment om te praten over relevante aanbevelingen. De ideeën zijn terug te vinden in het verslag van de gesprekken aan de zeven thematafels.
Het definitieve resultaat van het focusmoment vind je in de VGC-bijdrage aan de visienota Kunsten van de Vlaamse minister voor Cultuur.

Focusmoment Kunsten, 4 december 2019
Uitleen
subsidieloket_afhalen

Uitleen

U zoekt audiovisueel materiaal, voertuigen of sport- en spelmateriaal voor de activiteiten van uw organisatie? Dan kunt u daarvoor bij de uitleen van de VGC terecht.
Paspartoe voor groepen

Paspartoe voor groepen

Voordelig met je vereniging op culturele uitstap?Vraag je groepspas voor verenigingen aan en geniet volop van het Brusselse culturele aanbod. Met de groepspas voor verenigingen kan je in groep korting krijgen bij activiteiten van Paspartoe-partners. En een gids.
Lokalen en zalen

Lokalen en zalen

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw workshop, vergadering of feest?
Of zoekt u als buurtbewoner of lokale vereniging een plek voor socio-culturele activiteiten?
Het subsidiëringslogo van n-Brussel

Het subsidiëringslogo van n-Brussel

Gebruik het subsidiëringslogo als de VGC uw initiatieven, verenigingen en organisaties subsidieert.
Sport-, jeugd- en erfgoedverenigingen gebruiken het themalogo (‘sport’, ‘jeugd’ en ‘erfgoed’ in combinatie met N-brussel).

Het cultuurbeleid creëert een stevige basis voor de culturele sector in Brussel. Ze wil op die manier de culturele rijkdom van Brussel ondersteunen en zichtbaar maken.

Op zoek naar een bibliotheek, een gemeenschapscentrum, een activiteit? Zoekt u een vereniging of een cursus? Geïnteresseerd in erfgoed?