Subsidies en dienstverlening voor gezondheid in Brussel

Hieronder vindt u informatie over de gezondheidssubsidies voor uw organisatie

Subsidies

Zorgsector
dokter met checklist

Zorgsector

Gezondheidsinitiatieven die betrekking hebben op een beleid over Gezondheid kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidiëring.
Onderwijsinstellingen
leren

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen die, in het kader van hun gezondheidsbeleid, initiatieven willen opzetten om kinderen op een laagdrempelige manier vertrouwd te maken met een gezondere levensstijl (in een gezondere omgeving)
Infrastructuur
Ziekenhuis buitengevel Oudergem

Infrastructuur

Samen met onze partners willen we een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uitbouwen.
Gezondheidsinitiatieven

Gezondheidsinitiatieven

Organiseer gezondheidsinitiatieven in de (buitenschoolse) kinderopvang die het gezondheidsbeleid duurzaam aanpakken.

Dienstverlening

Projecten rond gezonde levensstijl en preventie
logo beeld

Projecten rond gezonde levensstijl en preventie

Wilt u mensen motiveren om gezonder te eten, meer te bewegen, te stoppen met roken, ...? Logo Brussel kan uw organisatie op weg helpen met specifieke projecten en methodieken.
Verbeteren van de toegang tot de gezondheidszorg
dokter

Verbeteren van de toegang tot de gezondheidszorg

Iedereen heeft recht op een goede gezondheid. Foyer zet interculturele bemiddelaars in om de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor personen met een migratieachtergrond te verbeteren.
Werken aan een gezondheidsbeleid in de kinderopvang
Zittende, blije kleuters in de kinderopvang

Werken aan een gezondheidsbeleid in de kinderopvang

Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel die ondersteuning inzake gezondheid wensen, kunnen beroep doen op het vormings- en ondersteuningsaanbod 'Opgroeien in Brussel'.
Toegankelijk Nederlands

Toegankelijk Nederlands

Hoe past u uw folders, website of gesprekken aan zonder te vervallen in kindertaal?
De taaladviseur toegankelijk Nederlands van de VGC helpt u verder.

Een goede gezondheid is essentieel voor een kwaliteitsvol leven. Daarom zetten we ons in om kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg aan te bieden.

Samen met haar partners zet de VGC zich in om kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg aan te bieden.