Subsidie voor educatieve initiatieven van scholen 2019-2020 kwartalen 2 en 3

Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen subsidie van de VGC krijgen om educatieve initiatieven te organiseren als aanvulling op hun reguliere onderwijsopdracht.

Educatieve initiatieven van Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel:
 • op initiatief van en door de school georganiseerd, tijdens de lestijd en voor de leerlingen van de school;
 • die de reguliere lessen in de klas overstijgen
 • die beantwoorden aan de subsidievoorwaarden, bijdragen tot het efficiënter behalen van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen of een stimulerende omgeving daarvoor creëren
 • die aansluiten bij
  • de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen, de leerplannen, het pedagogisch project, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school en (indien voorhanden) de Brede Schoolwerking
  • de specifieke kenmerken van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, de grootstedelijke en de meertalige context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • de VGC-visietekst 'Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden' (25 november 2010)
  • de VGC-visietekst 'Brede School' (16 december 2010)
  • de VGC-visietekst 'Opvoedingsondersteuning' (30 juni 2011)
Klik voor de visieteksten.

Indienperiode

25-09-2019
-
10-01-2020