Bruxelles est polyglotte

Iedereen is welkom in het gastvrije netwerk van Nederlandstalige organisaties en initiatieven in Brussel. We ondersteunen de kennis van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken en we bouwen mee aan een meertalig Brussel door meertalige taalontwikkeling te ondersteunen.

N-Brussel en 2022: Renforcer le néerlandais et valoriser les langues familiales

Les établissements scolaires qui lancent des projets de valorisation du multilinguisme à l’école sont éligibles à une subvention.

Pour les accompagner, Het Onderwijscentrum Brussel (OCB)  le Centre d’enseignement bruxellois (CEB) a notamment créé Brussel Vol Taal, un portail en ligne qui offre des informations et un accompagnement centrés sur le multilinguisme.

Voir la vidéo: 'N-Brussel en 2022'.

Illustratie Nederlands in Brussel

We bouwen mee aan een meertalig Brussel

In Brussel worden meer dan honderd verschillende talen gesproken. De VGC werkt mee aan Brussel als een meertalige stad die positief omgaat met al die talen. We begeleiden diensten en organisaties uit het N-netwerk om Nederlandstalige dienstverlening aan te bieden. We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars.

© Kenzo Van Cotthem

We versterken de groeikansen van alle Brusselaars door de kennis van het Nederlands te ondersteunen

Nederlands spreken is een extra troef in Brussel. Daarom werkt de VGC drempels weg en creëren we kansen voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren. Met taalstimulerende activiteiten op maat van verschillende doelgroepen.

Illustratie koffie

Meertalige taalontwikkeling krijgt extra aandacht

Leerkrachten en begeleiders van kinderen krijgen vorming en materialen over omgaan met meertaligheid in en buiten de school. En we zorgen dat ook ouders de nodige informatie of ondersteuning krijgen voor hun meertalige kinderen.

Acties voor vlotte communicatie

  • Leer- en oefenkansen – We werken drempels weg en we creëren kansen voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren. Anderstalige Brusselaars van alle leeftijden vinden hun weg naar een brede waaier kansen om Nederlands te leren en te oefenen.
  • Nederlands als hefboom – We dragen bij aan een Nederlandsvriendelijk klimaat in meertalig Brussel en promoten Nederlands als hefboom.
  • Meertalig aanbod – We ontwikkelen een beleid voor een meertalig aanbod, meertalige praktijken en meertalige communicatie met respect voor Nederlands en aanpasbaar aan de behoeften van elke sector en doelgroep.
  • Steun voor nieuwe initiatieven – We ondersteunen initiatiefnemers die vormen van meertalig onderwijs en meertalig opvoeden willen ontwikkelen.

Voor een volledig overzicht van de acties kunt u terecht in het meerjarenplan. Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete actie terug in dit meerjarenplan.