Bruxelles favorise la coopération

We zorgen voor meer betrokkenheid van alle Brusselaars bij hun stad. Zo versterken we het samenleven in Brussel. We voeren ook de strijd tegen armoede op.

Tous les Bruxellois au numérique!

Idris nous fait visiter le Digipunt d'Intec Brussel. Et José assiste à un Digiworkshop au centre de services local De Rotonde.

Plus d'informations sur : www.vgc.be/alle-brusselaars-digitaal (en néerlandais)

 

Cliquez sur l'icône cc pour les sous-titres traduits. 

N-Brussel en 2022: Les potagers partagés tissent des liens

Le projet de rénovation urbaine vertbleu bxl investit dans le développement urbain durable, porté par et pour les Bruxellois. Le jardin commun Ter Ursulinen est un potager partagé par les riverains et les organisations locales, un espace d’initiation à l’alimentation saine pour les enfants et un lieu de rencontre pour les personnes âgées.
La VGC réalise ce projet en collaboration avec l’Atelier Groot Eiland.

Voir la vidéo: 'N-Brussel en 2022'.

vergaderende mensen in de Bottelarij
© Lander Loeckx

We zorgen voor meer betrokkenheid van alle Brusselaars

Brussel is een co-city, een stad die we samen maken. Samen met Brusselaars en hun organisaties. Daarvoor experimenteren we met nieuwe vormen van inspraak, rekening houdend met de diversiteit van de stad.

Illustratie media

We versterken het samenleven in superdiversiteit

Brussel is een labo voor superdiversiteit. De VGC stimuleert de gesubsidieerde organisaties om die diversiteit beter te weerspiegelen in hun werking. Inclusie, gelijke kansen en sociale mobiliteit zijn daarin sleutelbegrippen. We werken voortdurend aan een toegankelijk N-aanbod waarin Brusselaars zich herkennen. We spreken iedereen aan met heldere communicatie. Doelgroepen die we minder gemakkelijk bereiken, zoeken we op met brugfiguren en andere acties.

puber op trap

Het N-aanbod spreekt gezinnen in armoede aan

Samen met mensen in armoede werken we aan toegang tot sociale grondrechten en aan  vrijetijdsparticipatie. We bouwen Paspartoe verder uit op basis van de noden. We streven naar laagdrempelige ontmoetingsplekken in de buurt.

Acties om mensen samen te brengen

  • Heldere communicatie – We communiceren helder, laagdrempelig en op maat. Zo leren meer Brusselaars het N-aanbod kennen.
  • Warm onthaal – De VGC faciliteert, ondersteunt en versterkt het netwerk rond nieuwkomers en inburgeraars. Er is een warm onthaal in het N-netwerk.
  • Aandacht voor armoede – Mensen in armoede krijgen betere ondersteuning in hun toegang tot grondrechten, bijvoorbeeld met brugfiguren en vindplaatsgerichte initiatieven. Bijzondere aandacht gaat naar kinderen, jongeren en gezinnen in armoede.
  • Innovatieve participatie – We experimenteren met innovatieve manieren om participatie aan te moedigen. Zo ontwikkelen we een duurzaam participatiebeleid voor de VGC en haar organisaties.
  • Steun voor burgerprojecten – We stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en burgerprojecten.

Voor een volledig overzicht van de acties kunt u terecht in het meerjarenplan. Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete actie terug in dit meerjarenplan.