n Brussel - naar homepage
Spelende kinderen

Voorstelling VGC

Iedereen krijgt dezelfde kansen bij de VGC.
Uw kwaliteiten zijn belangrijker dan uw leeftijd, geslacht, origine of beperking. De VGC wil een gevarieerd personeelsbestand, representatief voor de hele bevolking. Bij de VGC werken autochtonen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, mannen en vrouwen, holebi's, jong en oud...
Iedereen kan starten, groeien en promotie maken.

Wilt u meer informatie over allochtonen in het openbaar ambt? Surf dan naar het Interfederaal Gelijke Kansencentrum. Informatie voor personen met een beperking vindt u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De juiste persoon op de juiste plaats...

... is een kwestie van de juiste competenties op de juiste plaats!

Een interessante vacature gezien bij de VGC? Controleer of u aan de voorwaarden voldoet. Heeft u het juiste diploma? Heeft u de juiste attitude, kennis en competenties?

Elk VGC-personeelslid heeft een aantal basiscompetenties nodig. De andere competenties verschillen per niveau en per functie.

Competenties zijn belangrijk bij selecties en examens. Later in uw carrière zijn ze belangrijk bij evaluaties, opleidingen of doorstroming naar een andere functie

 

Beleidsdomein