Geraamde ontvangsten en uitgaven 2019

Ontvangsten 2019

De begroting 2019 raamt de ontvangsten voor de gewone dienst op 189,51 miljoen euro. De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de Federale overheid. 

Overzicht

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • 37,50 %
  • 71,06 miljoen euro
 • Dotaties Vlaamse Gemeenschap
  • 14,19 %
  • 26,89 miljoen euro
 • Subsidies en tussenkomsten Vlaamse Gemeenschap
  • 18,21 %
  • 34,51 miljoen euro
 • Dotaties Federale Overheid
  • 9,37 %
  • 17,76 miljoen euro
 • Subsidies Federale Overheid
  • 0,03 %
  • 0,06 miljoen euro
 • Andere middelen
  • 20,70 %
  • 39,23 miljoen euro

De begroting 2019 raamt de ontvangsten voor de buitengewone dienst op 93,11 miljoen euro.

Uitgaven 2019

De begroting 2019 raamt de uitgaven voor de gewone dienst op 189,51 miljoen euro. De drie bevoegdheden (Cultuur, Jeugd en Sport, Onderwijs en Vorming en Welzijn, Gezondheid en Gezin), de institutionele uitgaven (de Raad, het College, de administratie) en het patrimonium zijn de belangrijkste uitgavenstromen.

Overzicht

 • Algemene uitgaven
  • 4,05 %
  • 5,38 miljoen euro
 • Raad
  • 3,53 %
  • 4,70 miljoen euro
 • College
  • 1,62 %
  • 2,15 miljoen euro
 • Administratie
  • 22,33 %
  • 29,70 miljoen euro
 • Onderwijs en Vorming
  • 27,94 %
  • 37,16 miljoen euro
 • Cultuur, Jeugd en Sport
  • 24,67 %
  • 32,81 miljoen euro
 • Welzijn, Gezondheid en Gezin
  • 10,64 %
  • 14,15 miljoen euro
 • Patrimonium
  • 5,23 %
  • 6,96 miljoen euro

In deze totalen zijn de overboekingen niet inbegrepen.
De begroting 2019 raamt de uitgaven voor de buitengewone dienst op 93,11 miljoen euro.