n Brussel - naar homepage

Onderzoek en publicaties gezinsinitiatieven

Kinderopvang en ouders: werken aan ouderbeleid
Cover van de publicatie: Kinderopvang en ouders: Partners in opvoeding

Omdat begeleiders in de kinderopvang elk kind zo goed kennen, kan een bondgenootschap ontstaan tussen kinderopvang en ouders en kunnen ze ‘partners in opvoeding’ zijn.

VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) begeleidde acht Brusselse kinderdagverblijven gedurende twee jaar bij de uitwerking van hun ouderbeleid.
Deze handleiding is het eindproduct van dit project.

Aan de hand dit boek kan elk kinderdagverblijf zijn ouderbeleid verder uitwerken, verdiepen en verfijnen, van wennen tot ouderactiviteiten en van het tevredenheidsgesprek tot dagelijkse communicatie. Veel aandacht wordt besteed aan visie-ontwikkeling en motivering van het team.

De tekst is doorspekt met citaten van vaders, moeders, begeleiders en verantwoordelijken. Vier online bijlagen bevatten concrete tools voor een teambespreking, een ouderbevraging, enzovoort.
De handleiding kwam tot stand dankzij het project “Kinderopvang en ouders: partners in opvoeding”. Een project uitgevoerd door VBJK in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.