Krijg inzicht in de leefwereld van jonge nieuwkomers in Brussel.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Agentschap Integratie en Inburgering – bon nodigen je uit voor een infomiddag.
We sluiten af met een feest ter ere van het tienjarige bestaan van Masir Avenir, het inburgeringsprogramma voor Brusselse jongeren.

Programma

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de heer Bart Somers, Vlaams minister bevoegd voor Integratie en Inburgering, en van de heer Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Infonamiddag
12.00 - 12.45 uur     Buffet
12.45 - 13.30 uur     Kennismaking met het Brusselse werkveld vanuit de bril  van jonge nieuwkomers
13.40 - 14.10 uur     Inleiding: jonge nieuwkomers in Brussel

Gregory Terras van Fedasil situeert de aankomst en opvang van jonge nieuwkomers in België en Brussel: van waar komen ze? En welk parcours volgen ze?
Minne Huysmans, onderzoeker aan de VUB, gaat in op de ervaringen, netwerken en verwachtingen van jonge nieuwkomers.

14.15 - 15.45 uur     Keuze uit 3 ateliers. In elk atelier combineren we goede praktijken en theoretische inzichten.

 1. Netwerk versterken
  Jongeren voelen zich eenzaam, hebben nood aan sociale contacten maar ook nood aan rust.
  Een  gemengd en gedifferentieerd netwerk, ook niet-professioneel, kan veel betekenen. De begeleiding speelt hierin een belangrijke rol: het is de begeleider die de brug kan maken naar nieuwe contacten. Die nieuwe contacten zullen rekening moeten houden met de noden van de jongeren.
  • Minor Ndako vertelt over het project steunfiguren, een initiatief dat wil inzetten op informele ondersteuning en netwerkverruiming voor kinderen en jongeren.
  • Les Gazelles de Bruxelles bouwt al joggend bruggen tussen Brusselaars die elkaar anders niet zouden ontmoeten. Zij brengen hun verhaal.
  • Mieke Schrooten en Fatima Atmani (Odisee) leggen linken naar het onderzoek naar netwerken van thuisloze jongeren in Brussel en geven aandachtspunten en voorstellen om netwerken te versterken.
  • Interactie met de deelnemers
 2. Welbevinden & participatie
  Kinderen en jongeren op de vlucht hebben een parcours dat gekenmerkt wordt door verlies en gemis: door een breuk met familie en vrienden, met een land en cultuur, door geweld. Het verlies van referentiepunten brengt onzekerheid. Dit heeft een invloed op hun deelname aan onderwijs, werk en vrije tijd.
  • CAW Brussel geeft ons een kijk achter de schermen van Mind-Spring Junior en Masir Avenir geeft een relaas van zijn ervaring met de verwevenheid van welbevinden en participatie.
  • De OKAN-school Anneessens-Funck ging aan de slag met kunstzinnige therapie en de KU Leuven onderzoekt de invloed op het welbevinden van de leerlingen.
  • Solentra geeft inzicht in wat nodig is om het welbevinden van de jonge nieuwkomers te versterken zodat hun deelname aan leren, werken, samen leven niet in het gedrang komt maar ook hoe participatie bijdraagt tot dat welbevinden.
  • Interactie met de deelnemers 
 3. Samen leven, samen huizen
  Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen moeten na hun opvangtraject een woning vinden om op zelfstandige manier te leven. Het statuut van samenwonende heeft gevolgen voor het leefloon (of equivalente steun), daardoor worden ze bijna gedwongen alleen te gaan wonen. Het alleen-zijn en de eenzaamheid worden ervaren als een straf en kunnen de geleverde inspanningen op het vlak van integratie en begeleiding in het gedrang brengen.
  • Minor-Ndako brengt het verhaal van Karavanserai, het samenhuisproject van Minor Ndako in Aalst.
  • Casa Viva is een solidair woonproject voor kwetsbare senioren en voor jonge gezinnen met een migratieachtergrond. Zij brengen hun inspirerend verhaal.
  • Cohousing CURANT was een experimenteel en innovatief project waarbij jongeren en jonge nieuwkomers gedurende een jaar een woning en soms ook lief en leed deelden. Om de impact van dit project te onderzoeken, evalueerde het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) van de Universiteit Antwerpen dit project. Anneloes Van Osselaer, projectmedewerker van Curant, licht de onderzoeksresultaten toe..
  • Interactie met de deelnemers 

16.00 - 16.30 uur     Muzikaal intermezzo

Feest! Masir Avenir, samen met jongeren en partners
16.30 - 18.00 uur     Inkijk in het verleden, heden en toekomst van een bijzonder programma
18.00 - 22.00 uur     Receptie met hapjes en daarna feest met dj

Waar en wanneer?

Gemeenschapscentrum De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht
Bereikbaar met openbaar vervoer, halte Sint-Guido
 

Vrijdag 6 maart 2020 vanaf 12.00 uur. Gratis deelname.

U kan enkel nog inschrijven voor het feest van 10 jaar Masir Avenir.

Ik schrijf me in!

De infonamiddag is intussen volzet.
Wij hanteren een wachtlijst voor het geval er plaatsen vrij komen.
Stuur een mailtje naar samenleven.diversiteit@vgc.be indien je hierover op de hoogte wil blijven.