n Brussel - naar homepage

Inburgering

U bent jong en heeft vragen over religies en levensbeschouwingen? Vraagt u zich soms af hoe andere jongeren hierover denken?

De vzw Axcent organiseert verschillende activiteiten rond deze thema’s. Ze stimuleert dialoog en samenwerking tussen jongeren met een andere religie of levensbeschouwing. Zo draagt Axcent vzw bij aan een vreedzame Brusselse samenleving.